Dokumenty programowe

Strategia działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020

STRATEGIA DZIAŁANIA NFOŚiGW
Opracowana Strategia NFOŚiGW jest wynikiem analizy efektów wdrażania Strategii działania NFOŚiGW na lata 2009-2012 oraz uwzględnia kierunki rozwoju, określone w dokumentach programowych, tj. w Polityce Ekologicznej Państwa oraz Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 (zwanej dalej BEiŚ). Zawiera również ustalenia dotyczące prowadzenia działań środowiskowych w ramach Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony i środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (zwanej dalej Wspólną Strategią). Główne kierunki działania zostały określone na podstawie przeprowadzonej analizy SWOT, zarówno dotyczącej samej instytucji, jak i stanu środowiska oraz systemu jego finansowania.
 

strategia_nfosigw_aktualizacja_28.07.2015.pdf
strategia_nfosigw_aktualizacja_28.07.2015.pdf - (1,27 MB) Strategia NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą na 2020 r. Aktualizacja - 28.07.2015.

Strategia NFOŚiGW 2013-2016 (streszczenie)

STRATEGIA DZIAŁANIA NFOŚiGW - STRESZCZENIE
Opublikowane w 2013 roku (w polskiej i angielskiej wersji językowej) streszczenie "Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku".

streszczenie_strategii_wersja_polska.pdf
streszczenie_strategii_wersja_polska.pdf - (273,22 KB) Streszczenie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (wersja polska)
streszczenie_strategii_wersja_angielska.pdf
streszczenie_strategii_wersja_angielska.pdf - (275,04 KB) Streszczenie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (wersja angielska)

Wspólna Strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r.

WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA
Wspólna strategia sporządzana raz na 4 lata stanowi jednolitą podstawę zarówno dla strategii NFOŚiGW jak i poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Niniejsza strategia obejmuje okres 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.

aktualizacja_wspolnej_strategii_2015.pdf
aktualizacja_wspolnej_strategii_2015.pdf - (1,07 MB) Wspólna Strategia działania NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r. (aktualizacja 23.06.2015)

Przewodnik po programach priorytetowych 2015-2020

PRZEWODNIK PO PROGRAMACH PRIORYTETOWYCH NA 2015-2020
Oferta programowa na lata 2015-2020 z prognozą wydatkowania środków do roku 2023. Po zatwierdzeniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Regionalnych Programów Operacyjnych oferta zostanie rozbudowana o programy umożliwiające finansowanie efektywności energetycznej oraz finansowanie "uzupełniające".

Uprzejmie informujemy, że "Przewodnik..." jest w trakcie aktualizacji.

powrót
do góry