Nabór wniosków

Informacja o trwających naborach wniosków

15-01-2018, 07:30

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy informację o naborach wniosków w ramach:
-  Programów priorytetowych NFOŚiGW;
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020;

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określany jest odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

Wszelkie zmiany terminów aktualizowane są na bieżąco.

Stan na dzień  15.01.2018 r.

 

Nr PP Nazwa programu / priorytetu  Osoba koordynująca nabór Uwagi
Tryb naboru:
ciągły
pjb
konkurs
Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków Planowana data zakończenia  naboru wniosków Oznaczenie naboru Stan naboru
Programy priorytetowe NFOŚiGW 
1.1
część 1

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 1)  Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków  Komunalnych

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542

Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-179

Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-222

 

- pożyczka

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06-2017 na 20-12-2018

ciągły 2017-03-01

2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

27/NC/OW/1.1/2017/cz.1-KPOŚK trwa nabór wniosków
1.1
część 2

Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Agata Ziembicka
agata.ziembicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-542

Beata Koszewska
beata.koszewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-179

Dominik Szymański
dominik.szymanski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-222

- pożyczka inwestycyjna,
- pożyczka na zachowanie płynności finansowej.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

ciągły 2017-03-01

2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

28/NC/OW/1.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.1
część 1
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadówi 

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-530

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428

 

ciągły 2018-01-02

2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków

4/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-PZŁ
5/NC/OZ/2.1/2018/cz.1-pożyczka
trwa nabór wniosków
2.1
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-405

Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-428

 
ciągły 2018-01-02

2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków

 6/NC/OZ/2.1/2018/cz.2-instalacje trwa nabór wniosków
2.1
część 3
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

 
ciągły 2018-01-02

2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków

 7/NC/OZ/2.1/2018/cz.3-stacje demontażu

trwa nabór wniosków
2.1
część 4
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (gminy)

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-465

 
ciągły 2018-01-02 2018-07-31  informacja o naborze trwa nabór wniosków
2.1
część 5

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-396

 

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 11/PJB/OZ/2.1/2018/cz.5-wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
2.1
część 6
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Racjonalna gospodarka odpadami
część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-587

Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-478
 
ciągły 2018-01-02 2018-12-21
lub do wyczerpania alokacji środków
 15/NC/OZ/2.1/2018/cz.6-POIiŚ trwa nabór wniosków
2.2 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi
Część 3) Remediacja powierzchni ziemi objętej szkodą w środowisku albo zanieczyszczeniem historycznym

Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-634

Katarzyna Marzantowicz
katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-879

Nabór dotyczy tylko wniosku uproszczonego dla kontynuacji zawartej umowy. Program priorytetowy z 2015 roku
pjb 2018-01-02

2018-01-31

 19/PJB/OZ/2.2/2018/remediacja-wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
2.3
część 1

Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

 

Anna Mikołajewska
anna.mikolajewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-482

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 12/PJB/FG/2.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 1/PJB/KO/2.3/2018/wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
2.3
część 2
Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Geologia i górnictwo
Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Anna Wściseł
anna.wscisel@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-445

Małgorzata Podymniak
malgorzata.podymniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-952

Planowane jest przeprowadzanie kolejnych  naborów wniosków o dofinansowanie od 02 stycznia każdego roku aż do roku 2020.
ciągły 2018-01-15 2018-11-30  17/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo/dotacja
 18/NC/KO/2.3/2018/cz.2-górnictwo/pożyczka
trwa nabór wniosków
3.1
część 6
Ochrona atmosfery
Poprawa jakości powietrza
Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

Magdalena Kostewicz
magdalena.kostewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-356

 
ciągły 2017-12-21 2018-02-28

77/NC/OA/3.1/2017/cz.6-POŻYCZKA

78/NC/OA/3.1/2017/cz.6-DOTACJA

trwa nabór wniosków

3.2
część 2

Ochrona atmosfery
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)
Część 2) GEPARD - Bezemisyjny transport publiczny

Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-95-804
Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki został wydłużony do 30.03.2018 r.
konkurs 2017-09-04 2018-03-30

59/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-D
60/I/OA/3.2/2017/cz.2-GIS-GEPARD-P

trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 9/PJB/OP/4.1/2018/wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
4.1
część 1

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Wojciech Cieślowski
wojciech.cieślowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-558

Anna Jarosz
anna.jarosz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-474

Nabór tematyczny:
wykonanie pierwokupu nieruchomości - parki narodowe. 
ciągły 2017-04-03

2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków

30/NC/OP/4.1/2017/parki narodowe trwa nabór wniosków
4.1
część 1
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Stanisław Bochniarz
stanislaw.bochniarz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-589
Nabór dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych
ciągły 2017-09-05 2018-03-30
lub do wyczerpania alokacji środków
72/NC/OP/4.1/2017/cz.1-katastrofy naturalne trwa nabór wniosków
4.1
część 2

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów
Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Barbara Maksimowska
barbara.maksimowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-521

Andrzej Pelc
andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-978

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020.

ciągły 2017-06-19

2018-11-30
lub do wyczerpania alokacji środków

53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ trwa nabór wniosków
5.1
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska
Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych

Artur Pietrewicz
artur.pietrewicz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Maria Anna Sawicka
maria.sawicka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-375

Dorota Zdanowska
dorota.zdanowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-369

Grzegorz Wojewódzki
grzegorz.wojewódzki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-422

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 10/PJB/NE/5.1/2018/wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
5.2

Międzydziedzinowe
Zadania wskazane przez ustawodawcę
Budowa bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce  odpadami

Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-320

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych składanych do umów zawartych do końca roku 2014.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 13/PJB/OZ/5.2/2018/BDO na 2019 trwa nabór wniosków
5.3
część 1
Międzydziedzinowe
Wspieranie działalnosci monitoringu środowiska
Część 1) Monitoring środowiska

Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-351

Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-756

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 2/PJB/MN/5.3/2018/cz.1-wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
5.4
część 2
Międzydziedzinowe
Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń

Tomasz Surowiecki
tomasz.surowiecki@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-508

Jacek Koć
jacek.koc@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-328

 

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 3/PJB/NZ/5.4/2018/cz.2-wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
5.5 Międzydziedzinowe
Edukacja ekologiczna

Anna Majewska
anna.majewska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-354

Małgorzata Sikora
malgorzata.sikora@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-152

Przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

pjb 2018-01-02 2018-01-31 14/PJB/EE/5.5/2018/wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
5.6

Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-435

Marta Wronka
marta.wronka@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-444

Nabór dotyczy tylko wniosków uproszczonych

pjb 2018-01-02 2018-01-31 8/PJB/UR/5.6/2018/LIFE-wnioski na 2019 trwa nabór wniosków
5.6 Międzydziedzinowe
Współfinansowanie programu LIFE

Marta Wojtaniec
marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-257

Nabór wniosków "tradycyjny skrócony" (nabór KE 2017 r.). 
ciągły 2018-03-01 2018-12-28 49/NC/UR/5.6/2017/LIFE-skrócony-KE2017 nabór ogłoszony
5.8
część 1
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969

Karolina Puławska-Cielusek
karolina.pulawska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-525

Barbara Wojciechowska
barbara.wojciechowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-368

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia naboru z 20-12-2017 na 28-09-2018
ciągły 2017-02-20 2018-09-28
lub do wyczerpania alokacji środków
23/NC/OA/5.8/2017/cz.1-surowce
24/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc 1-50 MW
25/NC/OA/5.8/2017/cz.1-moc pow.50 MW
26/NC/OA/5.8/2017/cz.1-emisje-przemysł
trwa nabór wniosków
5.8
część 2

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Marcin Jamiołkowski
marcin.jamiolkowski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-387

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

ciągły 2016-08-16 2018-12-20
lub do wyczerpania alokacji środków

55/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.2
56/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.6.1
57/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.2
58/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.5
59/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.3.1
60/NC/OA/5.8/2016/Cz.2-POIiŚ 1.2
17/NC/OA/5.8/2017/cz.2-POIiŚ 1.1.1

trwa nabór wniosków
5.8
część 3

Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Magdalena Misiurek
magdalena.misiurekt@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Nabór ogłoszony w 2016 r.

UWAGA!  Zmiana terminu zakończenia naboru z 30-06.2017 na 20-12-2018

ciągły 2016-08-16 2018-12-20 61/NC/OA/5.8/2016/cz.3-systemy trwa nabór wniosków
5.8
część 4
Międzydziedzinowe
Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-969

UWAGA! Zmiana terminu zakończenia naboru z 22-12-2017 na 28-09-2018
ciągły 2017-08-01 2018-09-28

61/NC/OA/5.8/2017/cz.4-EWE

trwa nabór wniosków
5.9
(2013 - 9.9)
Międzydziedzinowe
Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 - faza W
GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych

Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631

Nabór ogłoszony w 2015 r.
Nabór tylko dla Wnioskodawców, którzy zakończyli fazę B+R (zrealizowaną w ramach I
i II Konkursu Programu Gekon ogłoszonych w roku 2013) oraz uzyskali pozytywną ocenę realności wdrożenia projektu (na podstawie zaakceptowanego raportu z wyników badań fazy B+R).

ciągły 2015-08-03 2018-12-28 65/NC/NE/5.9/2015/GEKON 2013 trwa nabór wniosków
5.11
część 2
Międzydziedzinowe
Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce
Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-631
UWAGA! Zmiana terminu zakończenia naboru z 29.12.2017 na 28.12.2018
ciągły 2017-04-03 2018-12-28 31/NC/UR/5.11/2017/cz.2-ETV trwa nabór wniosków
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2014 - 2020
POIiŚ
1.2
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Rafał Kręcisz
rafal.krecisz@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-969

Witold Retke
witold.retke@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-471

 
konkurs 2018-01-31 2018-03-30

POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18

nabór ogłoszony
POIiŚ
1.3.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Dawid Mikuszewski
dawid.mikuszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-249

Katarzyna Borowska
katarzyna.borowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-645

W przypadku zgłoszenia w projektach wyższego zapotrzebowania niż szacowany budżet, możliwe będzie zwiększenie alokacji (o ile środki UE będą dostępne).
konkurs 2017-12-29 2018-02-27 POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
1.6.1
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-576

Grzegorz Tobolczyk
grzegorz.tobolczyk@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-875
 
konkurs 2017-11-30 2018-01-29 POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17 trwa nabór wniosków
POIiŚ
2.4.4d
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu:
4d Ocena stanów zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych
Leszek Jóskowiak
leszek.joskowiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 22-45-90-561
 
konkurs 2017-10-31 2018-01-31 POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17 trwa nabór wniosków

 

 

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry