Aktualności

NFOŚiGW na POL-ECO SYSTEM 2017 w Poznaniu

12-10-2017, 09:10
Dzień informacyjno-szkoleniowy z udziałem kilkuset obecnych i przyszłych beneficjentów, seminarium na temat gospodarki wodno-ściekowej, konferencja prasowa Zarządu NFOŚiGW, a także trzy panele...

Banki Żywności z dotacją ponad 4 mln zł od NFOŚiGW

11-10-2017, 12:59
Pięć Banków Żywności – w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu – otrzyma w sumie ponad 1,6 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na...

Efektywność energetyczna i OZE – konferencja doradcza NFOŚiGW odbyła się w Płocku

10-10-2017, 13:27
W jaki sposób finansować przedsięwzięcia proekologiczne ze środków krajowych i unijnych oraz jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną i wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE)

Wyróżnienie dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10-10-2017, 08:57
W trakcie Gali Jubieluszowej Święta Pracowników z okazji 90-lecia Grupy Azoty S.A., która odbyła się w Tarnowie 6 października 2017 r., NFOŚiGW został uhonorowany okolicznościowym medalem “Zasłużony...

NFOŚiGW przekaże 1,6 mln zł dotacji Bankom Żywności

10-10-2017, 07:52
Zapraszamy na uroczyste podpisanie pięciu umów z Bankami Żywności w Ciechanowie, Grudziądzu, Kielcach, Olsztynie i we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Racjonalna gospodarka odpadami...

NFOŚiGW przeznaczył 40 mln zł na rozwój energetyki obywatelskiej

06-10-2017, 12:33
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami...

NFOŚiGW pomoże zmodernizować oczyszczalnię ścieków we Lwowie

06-10-2017, 10:12
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Kazimierz Kujda podpisał, w trakcie odbywającego się we Lwowie 5 października 2017 r. Lwowskiego EkoForum „Woda & Energia”, memorandum o realizacji wspólnych...

Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

05-10-2017, 12:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 78 milionów złotych dofinansowania na budowę najnowocześniejszego w Polsce i zarazem jednego z najnowocześniejszych w Europie...

Konferencja NFOŚiGW w Płocku: „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze”

04-10-2017, 07:48
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego na konferencję: „Efektywność energetyczna i OZE - oferta finansowa...

Kolejne 300 mln zł na rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

03-10-2017, 07:02
100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami zarezerwował NFOŚiGW...
1    3  4  5  6  7    49
powrót
do góry