Informacje prasowe

Radom otrzyma z NFOŚiGW 192 mln zł unijnej dotacji na gospodarkę wodno-ściekową

17-11-2017, 08:00
Wodociągi Miejskie w Radomiu dostaną 192 mln zł dotacji z UE na modernizację i rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej radomskiej aglomeracji. Skorzysta na tym ponad dwa tysiące nowych użytkowników...

Dorzecze Parsęty z blisko 14 mln zł dotacji na zieleń miejską

13-11-2017, 13:45
Dwa nowe parki, trzy skwery, uporządkowanie i renowacja terenów zielonych w sześciu lokalizacjach, a także odnowienie zieleni przyulicznej – to inwestycje, które zostaną zrealizowane w ośmiu gminach...

NFOŚiGW przekaże 5 mln zł na modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy

13-11-2017, 13:31
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Nidzica otrzyma ponad 5 mln zł unijnej dotacji na budowę kotłowni miejskiej bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy. Projekt będzie...

13,8 mln zł unijnej dotacji dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zaproszenie na spotkanie prasowe 13 listopada o 11.00

09-11-2017, 13:33
Zapraszamy na spotkanie prasowe dotyczące umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

Podhale i Toruń rozbudują swoje systemy geotermalne dzięki unijnemu wsparciu

07-11-2017, 16:58
Dwie pierwsze umowy dotyczące wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem tych źródeł do sieci zawarł 7 listopada 2017 r. NFOŚiGW. Łączna wartość całkowita obu projektów wyniesie 73...

Ponad 58 mln zł przekaże NFOŚiGW na modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego Jaworzna

03-11-2017, 12:12
Modernizacja oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – takie inwestycje zostaną zrealizowane w ramach...

Miliony ze środków NFOŚiGW na budowę efektywnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie

30-10-2017, 13:59
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 30 października br. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w...

36,5 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w Krakowie

30-10-2017, 12:36
Modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej – zostaną zrealizowane w ramach projektu „Gospodarka...

22 mln zł na projekty ekologiczne dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

27-10-2017, 14:38
Ponad 22,1 mln zł dofinansowania otrzyma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka z Grupy Kapitałowej PGE, na podstawie trzech umów podpisanych w siedzibie NFOŚiGW 27 października 2017...

Unijne pieniądze po raz drugi na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej

26-10-2017, 11:05
Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. zarezerwowano na ten cel...
1  2  3  4  5    17
powrót
do góry