Wzory umów

Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW na 2017 rok do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2017 rok

   Wzór umowy dla wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadania.

Dokumenty

wzor_umowy_pjb_-_24.01.2017.docx
wzor_umowy_pjb_-_24.01.2017.docx - (178,8 KB) Wzór umowy o realizację zadania PJB
zal._1_-_hrf.xlsx
zal._1_-_hrf.xlsx - (16,6 KB) Załącznik nr 1. Harmonogram rzeczowo - finansowy
zal._1_-_instrukcja_hrf.docx
zal._1_-_instrukcja_hrf.docx - (21,77 KB) Instrukcja do harmonogramu rzeczowo - finansowy
zal._3_-_wniosek_o_wyplate_srodkow_pjb.xlsx
zal._3_-_wniosek_o_wyplate_srodkow_pjb.xlsx - (34,75 KB) Załącznik nr 3. Wniosek o wypłatę środków.
Uwaga ! Złożenie wniosku o wypłatę środków nie wyklucza złożenia wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej
instrukcja___wypelniania_wniosku_o_wyplate_srodkow_pjb.pdf
instrukcja___wypelniania_wniosku_o_wyplate_srodkow_pjb.pdf - (300,27 KB) Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę środków
zal._4_-_rozliczenie_koncowe.xlsx
zal._4_-_rozliczenie_koncowe.xlsx - (12,13 KB) Załącznik nr 4. Rozliczenie końcowe dofinansowania
zal.5_-_raport_trwalosci.docx
zal.5_-_raport_trwalosci.docx - (21,62 KB) Załącznik nr 5. Raport roczny z utrzymania trwałości efektów osiągniętych w wyniku realizacji zadania

Wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej powinny zawierać klasyfikację zadaniową, zgodnie z poniższym wykazem.
 

klasyfikacja_zadaniowa_na_2016_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2016_rok.pdf - (288,81 KB) Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2016 rok
klasyfikacja_zadaniowa_na_2015_rok.pdf
klasyfikacja_zadaniowa_na_2015_rok.pdf - (191,19 KB) Przyporządkowanie programów priorytetowych NFOŚiGW na 2015 rok do poszczególnych działań klasyfikacji zadaniowej na 2015 rok
powrót
do góry