Aktualności

Zwiększenie alokacji na nabór wniosków w ramach FWD PL04

01-08-2017, 12:10
Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” informuje o zwiększeniu alokacji na nabór wniosków w ramach Funduszu...

Rozstrzygnięcie naboru w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04

10-07-2017, 13:29
04 lipca 2017 r. Operator Programu podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektów zgłoszonych w naborze wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL04

Uwaga! Aktualizacja formularza Wniosku o Płatność dotyczącego FWD dla PL02, PL03 i PL04

09-05-2017, 12:13
Aktualizacja formularza Wniosku o Płatność dotyczącego FWD dla PL02, PL03 i PL04

Uwaga! Wydłużenie terminu kwalifikowalności wydatków w ramach naboru FWD dla PL04

19-04-2017, 12:39
Operator Programu informuje, że podjął decyzję o wydłużeniu terminu kawalifikowalności wydatków w ramach trwającego naboru dla Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 do 31.10.2017 r.

Nowy formularz wniosku o płatność dotyczący projektów realizowanych z komponentem FWD

12-04-2017, 10:35
Z dniem 12.04.2017 r. wprowadzony został formularz wniosku o płatność dla projektów realizowanych wraz z komponentem dot. Funduszu Współpracy Dwustronnej oraz dla projektów dofinansowanych jedynie w...

Rozstrzygnięcie III naboru w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL02

04-04-2017, 13:18
Rozstrzygnięcie III naboru w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL02

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i Wniosku o Płatność dla PL02 i PL03

07-12-2016, 09:23
Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i Wniosku o Płatność dla PL02 i PL03

Dotacje Norweskie – wyjaśnienia

14-10-2016, 15:24
W związku z pojawieniem się w mediach ogłoszeń prywatnych firm, które oferują Dotacje Norweskie, uprzejmie informujemy, że NFOŚiGW nie współpracuje z żadną firmą

Uwaga! Aktualizacja formularza PWP dla PL04

11-10-2016, 15:01
Z dniem 11.10.2016 r. zaktualizowany został formularz Planu Wdrażania Projektu. Aktualizacja dot. poprawy formuł w cz. II PWP.

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i wniosku o płatność dla PL04

09-09-2016, 08:09
Z dniem 09.09.2016 r. zaktualizowane zostały formularze Planu Wdrażania Projektu oraz Wniosku o płatność. Aktualizacja dot. poprawy formuł w cz. II PWP oraz Wniosku o płatność.
1  2  3  4  5    10
powrót
do góry