Projekt Doradztwa Energetycznego - Projekt Doradztwa Energetycznego

Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje, iż: Czytaj więcej

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk ;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl, na podstawie Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu NFOŚiGW, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w tym m. in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl.;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej umowy, a także przez okres 1 rok po jej zakończeniu, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
  6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl.
In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

ferpnfue

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

logotypy


Scroll top