Homepage - Projekt Doradztwa Energetycznego

Klauzula informacyjna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje, iż: Czytaj więcej

  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk ;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl, na podstawie Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu NFOŚiGW, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w tym m. in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl.;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej umowy, a także przez okres 1 rok po jej zakończeniu, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);
  6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl.
In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

29.06.2023   ferpnfue

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
"Czas na dobrą energię" - Projekt Doradztwa Energetycznego - copy
PlayPlay
„Super Bractwo Energo Doradztwo” - animacja edukacyjna Projektu Doradztwa Energetycznego
PlayPlay
"Czas na dobrą energię" - Projekt Doradztwa Energetycznego
PlayPlay
"Energetyk Gminny" – film szkoleniowy Projektu Doradztwa Energetycznego - copy
PlayPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego Film Promujący 3 min. - wersja polska
PlayPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego - spot reklamowy 30"
PlayPlay
Projekt Doradztwa Energetycznego - film promujący PDE
PlayPlay
Slide Two

Czym jest i jak działa Projekt doradztwa?

Czym jest i jak działa
Projekt doradztwa?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 2

Jakie są cele projektu?

Jakie są cele projektu?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 3

Kim jest doradca energetyczny?

Kim jest doradca
energetyczny?

My doradzamy

My doradzamy

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

Ty oszczędzasz

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 4

Gdzie szukać doradcy?

Gdzie szukać doradcy?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Slide 5

Komu pomaga doradca?

Komu pomaga doradca?

My doradzamy

My doradzamy

Ty oszczędzasz

-

Ty oszczędzasz

Podręcznik Energetyka Gminnego

Poradnik Energetyka Gminnego - nowe rozdziały!

Poradnik Energetyka Gminnego - nowe rozdziały!

Slide 2

Sprawdź gdzie w Twojej okolicy zaplanowano warsztaty szkoleniowe z Programu "Czyste Powietrze"!

Zapraszamy do zapoznania się

z

harmonogramem warsztatów!

Mój Prąd
previous arrow
next arrow

Energy consultancy in numbers

Number of provided consultancy services

Number of provided advice

Number of conducted educational & training activities

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

29.06.2023   ferpnfue


Scroll top