Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Szkolenie dla Energetyków Gminnych - BLOK II

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Szkolenie dla Energetyków Gminnych - BLOK II

2024-11-13 - 2024-11-14
Szkolenie dla Energetyków Gminnych - BLOK II

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla Energetyków Gminnych z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

W dniu 22 października 2024 r. rozpocznie się cykl spotkań szkoleń, skierowanych do kandydatów na Energetyków Gminnych, prowadzony przez Doradców Energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W obecnym cyklu szkoleń będzie uczestniczyć pracownicy, rekomendowani przez władze gminne do pełnienia roli Energetyka Gminnego.

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

Działania Energetyka Gminnego przyniosą ponadto dodatkowe korzyści dla:

  • Gminy – wsparcie w planowaniu w obszarze energetyki, modernizacji zasobów gminy takich jak budynki użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne, źródła ciepła, rozbudowa sieci ciepłowniczej,
  • Przedsiębiorców – możliwości uzyskania wsparcia finansowego na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, montażu instalacji OZE,
  • Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, warunki uzyskania wsparcia finansowego,
  • Osób fizycznych – termomodernizacja domów indywidualnych, wymiana źródeł ciepła, zasady uzyskania wsparcia finansowego, określenie prognozowanych kosztów inwestycji.

Energetyk Gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony Doradców Energetycznych, działających w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

Harmonogram spotkań

BLOK I - UWARUNKOWANIA PRAWNE: Obowiązki i działania gmin wynikające z przepisów prawa

22 - 23 października 2024

BLOK II - WIEDZA TECHNICZNA z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu

13 - 14 listopada 2024

BLOK III - FINANSOWANIE i REALIZACJA INWESTYCJI - wdrażanie inwestycji w wybranych obszarach EE i OZE

Czekamy na potwierdzenie terminu.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top