FAQ - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

FAQ


Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.3 POIiŚ 2014-2020. Partnerem Wiodącym Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający we współpracy z 16 Partnerami tj. wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz województwem lubelskim. Projekt działa na terenie całego kraju w oparciu o sieć profesjonalnych doradców energetycznych.

Cel główny Projektu to: Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20 oraz zobowiązań państwa polskiego.

Określono również trzy cele szczegółowe:

zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej,
wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Doradca energetyczny to działający w ramach Projektu pracownik Partnera Wiodącego lub Partnerów. W Projekcie jest około 74 doradców, którzy w ramach zespołów doradzają z poziomu regionalnego. Doradca posiada wiarygodne i najbardziej aktualne informacje na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, także dotyczące wsparcia finansowego inwestycji.

Z doradcami można kontaktować się za pośrednictwem e-maila i telefonu. Kontakt do doradców działających w danym województwie znajduje się m.in. na stronie internetowej w zakładce Kontakt oraz na stronach internetowych poszczególnych Partnerów projektu. Możliwa jest konsultacja stacjonarna we wcześniej uzgodnionym terminie i lokalizacji. Doradcy są też obecni na wydarzeniach branżowych zwłaszcza tych organizowanych w ramach Projektu (szkolenia, warsztaty, konferencje).

Z Projektu mogą skorzystać wszyscy zainteresowani doradztwem z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii tj. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, sektor publiczny i sektor mieszkaniowy.

Doradztwo w ramach projektu jest nieodpłatne. Projekt finansowany jest w 100% ze środków POIŚ 2014-2020,w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Doradca jest przede wszystkim wiarygodnym źródłem aktualnych informacji i wiedzy na temat gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zakres doradztwa jest bardzo szeroki od wsparcia gmin w przygotowaniu i wdrażaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjne poprzez fachowe doradztwo dotyczące możliwości finansowania inwestycji i działalność edukacyjno-promocyjną.

Proces doradczy generalnie nie wymaga konieczności wizytacji inwestycji ubiegającej się o wsparcie ze środków pomocowych. Decyzja o przyjeździe i wizytacji miejsca inwestycji winna wynikać z oceny projektu przez Doradcę oraz wspólnych ustaleń między Inwestorem a Doradcą. Wizyta na obiekcie jest bezpłatna.

Udział Doradcy w procesie inwestycyjnym ma charakter wspierający i doradczy. Praktycznym celem Projektu Doradztwa Energetycznego jest pomoc dla potencjalnego Inwestora w:

analizie planowanych projektów inwestycyjnych pod kątem możliwości wsparcia ze środków pomocowych;
doboru dostępnych środków pomocowych w celu domknięcia finansowego przedsięwzięcia;
określeniu uwarunkowań technicznych i formalnych ich pozyskania;
określeniu potencjału oszczędności energii, poprawy efektywności oraz korzyści płynących z tych rozwiązań;
możliwości i korzyści płynących ze stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) jako alternatywy dla rozwiązań konwencjonalnych;
pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe.

Tym samym dla skutecznego wsparcia projektu współpraca doradcza między Doradcą a Inwestorem winna trwać od momentu jego zainteresowania finansowaniem ze środków pomocowych, poprzez główne etapy realizowanego procesu inwestycyjnego, po skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie.
Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiącym jednocześnie założenia do projektu budowlanego - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 233, poz. 1459).
Doradca nie opracowuje audytu energetycznego. W ramach prowadzonych nieodpłatnie usług doradczych może wyłącznie zweryfikować przekazany przez potencjalnego inwestora audyt energetyczny.
Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.
PGN określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Głównymi celami są: podniesienie efektywności energetycznej, podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
Uwagi do projektu PGN lub jego aktualizacji należy składać w lokalnym Urzędzie Gminy.
Uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy oraz lokalni wytwórcy lub przedsiębiorcy.
Doradca nie opracowuje wniosku o dofinansowanie. W ramach prowadzonych nieodpłatnie usług doradczych może przekazać informacje służące wypełnieniu wniosku przez wnioskodawcę.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry