Doradcy Energetyczni edukują i szkolą - WFOŚiGW w Kielcach - Projekt Doradztwa Energetycznego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Doradcy Energetyczni edukują i szkolą - WFOŚiGW w Kielcach

Dni Otwarte WFOŚiGW w Kielcach

 

28 czerwca 2024 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kolejny raz zorganizował plenerowe Dni Otwarte przed siedzibą główną funduszu.

 

Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Kielcach udzielali konsultacji nt.

- aktualnych programów wsparcia do inwestycji ekologicznych,

- sposobu wnioskowania o dotację/ pożyczkę,

- odnawialnych źródeł energii,

- efektywności energetycznej,

- ochrony powietrza i klimatu,

- transportu ekologicznego.

 

Dwa stoiska plenerowe były obsługiwane przez Doradców Energetycznych : Katarzyna Kitlińska, Justyna Mesek oraz Andrzej Kowalski.

1a

2a

 

W wydarzeniu wziął również udział Pan Arkadiusz Kubiec- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach.

3

Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego licznie przybyli do punktu konsultacyjno-informacyjnego. Doradcy odpowiadali na wszelkie pytania o programach wdrażanych przez WFOŚiGW w Kielcach, NFOŚiGW w Warszawie i BGK, w większości dotyczyły one  inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje Projekt Doradztwa Energetycznego we współpracy z 16 Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top