Tutaj możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności w NFOŚiGW - Projekt Doradztwa Energetycznego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Tutaj możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności w NFOŚiGW

Tutaj możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności w NFOŚiGW

 

Przygotuj dane niezbędne do złożenia wniosku

 

  • Twoje  imię i nazwisko,
  • Twoje dane kontaktowe – w zależności od tego, jak chcesz, aby NFOŚiGW się z tobą kontaktował: na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej,
  • Informacja o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi NFOŚiGW,
  • Informacja o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.
  • Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym (np. rodzicem lub opiekunem prawnym), przygotuj dokumenty, które to potwierdzają.
  • Możesz zaproponować, w jaki sposób NFOŚiGW ma być dla ciebie dostępny.
  • Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj także adres e-mail.

Wybierz sposób złożenia wniosku

 

Osobiście w siedzibie NFOŚiGW - pomóż mi znaleźć adres

Portal gov.pl

EPUAP

Za pomocą formularza

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top