Doradcy Energetyczni edukują i szkolą - WFOŚiGW w Krakowie - Projekt Doradztwa Energetycznego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Doradcy Energetyczni edukują i szkolą - WFOŚiGW w Krakowie

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Zakliczyn

19.06.2024 r.  w budynku Ratusza w Zakliczynie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy. Tematem spotkania było omówienie dostępnych programów wsparcia finansowego, przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej  oraz OZE skierowanych do osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym m.in Programów:  Czyste Powietrze, Moje Ciepło i Agroenergia. Dodatkowo omówiono warunki wsparcia finansowego ze środków WFOŚIGW w Krakowie. Prelekcje wygłosił Doradca Energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie – Anna Synowiec.

zdjecie 300x174

 

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Brzesko

24.06.2024 r., w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku, mieszkańcy Gminy mieli możliwość uzyskania informacji na temat dostępnych aktualnie źródeł finansowania inwestycji z zakresu efektywności energetycznej, OZE oraz klimatu.

W spotkaniu uczestniczyła Justyna Jesionek – Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Miejski w Brzesku.

1 768x1024

 

Cykliczne spotkania z Doradcami Energetycznymi – „Retencja i gromadzenie wody opadowej”

Za nami kolejne webinarium z serii Cykliczne spotkania z Doradcami Energetycznymi, które odbyło się w minioną środę tj. 26.06.2024 r. Tym razem webinarium poprowadzili Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Krakowie: Anna Synowiec i Mariusz Sałęga oraz ekspert zewnętrzny Pan Radosław Radoń – Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Tematem, który został poruszony na spotkaniu była „Retencja i gromadzenie wody opadowej”. Słuchacze zapoznali się m.in. definicją retencji, jej rodzajami, aspektami prawnymi dotyczącymi retencjonowania wód, a także źródłami finansowania zadań z zakresu retencji. Zaproszony gość Pan Radosław Radoń  zaprezentował działania służące zwiększaniu retencji w oparciu o przykłady inwestycji zrealizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz omówił programy dot. zarządzania ryzykami powodziowymi.

Mamy nadzieję, że webinarium pomogło przybliżyć tematykę dotyczącą  retencji.

Spotkanie zostało zarejestrowane. Zatem dla tych, którzy nie mogli w nim uczestniczyć udostępniamy link do wszystkich nagrań

Zapraszamy na kolejne webinarium, które odbędzie się w lipcu. Szczegóły zamieścimy na naszej stronie internetowej.

zdj.1 768x1024   zd.2 768x1024 

zdjecie 3 MS 300x160

zdjecie 2 RR 300x160 zdjecie 1 AS 300x161

 

 

Festyn Ekologiczny w Kalwarii Zebrzydowskiej

29.06.2024 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej, na terenie kompleksu sportowego MKS Kalwarianka, odbyła się impreza plenerowa pn. „Święto Gminy – Festyn Ekologiczny”.

Piknik ekologiczny to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, dobrej zabawy ale też nauki o ochronie środowiska. Tym razem również nie zabrakło udziału naszego Doradcy Energetycznego, który wspólnie z Ekodoradcą Gminy Kalwaria Zebrzydowska, obsługiwał punkt informacyjno-promocyjny, udzielając informacji na temat dostępnych źródeł finansowania z zakresu OZE, efektywności energetycznej oraz adaptacji do zmian klimatu.

 

zdjecie 768x1024

 

 

Autor: Katarzyna Bryzek Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Krakowie

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje Projekt Doradztwa Energetycznego we współpracy z 16 Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top