Liczy się Ciepło - ogólnopolska kampania społeczna z Projektem Doradztwa Energetycznego - Projekt Doradztwa Energetycznego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Liczy się Ciepło - ogólnopolska kampania społeczna z Projektem Doradztwa Energetycznego

We wtorek, 31 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie dla zarządców nieruchomości i właścicieli nieruchomości prywatnych, na którym m.in. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Katowicach omawiali skuteczne sposoby na oszczędzanie ciepła i zmniejszenie jego zużycia.

Spotkanie było jednym z elementów ogólnopolskiej kampanii społecznej „Liczy się ciepło” zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. – Jednym z podstawowych elementów programów realizowanych przez NFOŚiGW jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i instytucji użyteczności publicznej. Stąd tak ważne jest informowanie na temat dostępnych źródeł finansowania w tym obszarze.

Dzięki sięganiu po wsparcie z programów NFOŚiGW można przeprowadzić gruntowną termomodernizację budynków oraz np. wymienić źródło ciepła  – mówiła obecna podczas spotkania Anna Trudzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, zarządzanjąca Projektem Doradztwa Energetycznego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

030303

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top