Poradnik Energetyka Gminnego dostępny online! - Projekt Doradztwa Energetycznego

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

29.06.2023   ferpnfue

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Poradnik Energetyka Gminnego dostępny online!

Szkolenia dla kandydatów na energetyków gminnych prowadzimy online!

Nabór na szkolenia prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wystarczy skontaktować się z naszymi Doradcami!

Poradnik jest opracowanim autorstwa Doradców Energetycznych, które będzie wsparciem w realizacji zadań gminy z dziedziny zwiększania efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. Zawiera szeroki przekrój zagadnień zaczynając od regulacji prawnych, poprzez aspekty planowania, wiedzę techniczną aż po ekonomikę i finansowanie przedsięwzięć. Jako źródło użytecznej wiedzy służyć może nie tylko władzom JST ale również innym podmiotom jak np.:

  • przedsiębiorcy (m.in. rozdział „Techniczne rozwiązania poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach”)
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe („Efektywność energetyczna w budownictwie”)
  • ciepłownie („Efektywność energetyczna w ciepłownictwie”)
  • osoby fizyczne („Odnawialne źródła energii”)

Biorąc pod uwagę rozległe grono adresatów Poradnika, poza dystrybucją wersji drukowanej dla urzędów gmin, zdecydowaliśmy się udostępnić dla wszystkich opracowanie w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

 

Miłej lektury!

Poradnik Energetyka Gminnego

29.06.2023   ferpnfue


Scroll top