Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Szkolenie Termowizja VII

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Szkolenie Termowizja VII

2023-05-29 - 2023-05-30
Szkolenie Termowizja VII

Szkolenie Termowizja ma na celu podniesienie kompetencji doradców energetycznych i pracowników JRP przez rozszerzenie wiedzy dotyczącej obsługi kamer termowizyjnych, właściwej interpretacji termogramów wraz z wykonywaniem raportów w celu zapewnienia wysokiej jakości doradztwa w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, w ramach poddziałania 1.3.3. PO IiŚ 2014-2020.

Szkolenie będzie zakończone wydaniem certyfikatu międzynarodowy Infrared Training Center (ITC), nt. „Badania termowizyjne modułów fotowoltaicznych”.

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

Etap I: Podstawy badań termowizyjnych modułów fotowoltaicznych – zajęcia teoretyczne

Etap II: Badania termowizyjne modułów fotowoltaicznych – zajęcia praktyczne , tj. wykonywanie zdjęć na farmie fotowoltaicznej oraz przygotowywanie raportu termowizyjnego z badania.

Szkolenie Termowizja jest adresowane do wszystkich Doradców Energetycznych z Projektu Doradztwa Energetycznego.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top