Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Spotkania wymiany doświadczeń w zakresie EE i OZE

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Spotkania wymiany doświadczeń w zakresie EE i OZE

2023-04-20 - 2023-04-21
Spotkania wymiany doświadczeń w zakresie EE i OZE

Cykliczne spotkania wymiany doświadczeń Doradców Energetycznych w zakresie poszerzania wiedzy z Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach doskonalenia zawodowego.

Omówienie aktualnej oferty finansowej Programów Priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Harmonogram spotkań:

 1. WFOŚiGW w Katowicach – 21-22 listopad 2022 (połączone ze spotkaniem monitorującym PDE – obecność DE obowiązkowa)
 2. WFOŚiGW w Poznaniu – 24 luty 2023
 3. WFOŚiGW w Kielcach - 9 marzec 2023 (przy okazji Targów ENEX)
 4. WFOŚiGW w Zielonej Górze – 27-29 marzec 2023
 5. WFOŚiGW w Olsztynie – 20-21 kwiecień 2023
 6. WFOŚiGW w Toruniu – 10 maj 2023
 7. WFOŚiGW we Wrocławiu - 18-19 maj 2023
 8. WFOŚiGW w Krakowie  - 25-26 maj 2023
 9. WFOŚiGW w Gdańsku – 5-6 czerwiec 2023
 10. WFOŚiGW w Białymstoku – 20 czerwiec 2023
 11. UMWL w Lublinie – wrzesień 2023
 12. WFOŚiGW w Szczecinie  - 13 wrzesień 2023
 13. WFOŚiGW w Rzeszowie - 26-27 wrzesień 2023
 14. WFOŚiGW w Opolu - 10 październik 2023
 15. WFOŚiGW w Warszawie – październik 2023
 16. WFOŚiGW w Łodzi – 15 listopad 2023

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top