Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - „Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE”

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

29.06.2023   ferpnfue

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

„Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE”

2023-03-17
„Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE”

Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Biurem Informacji o Funduszach Europejskich zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE”.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 17 oraz 31 marca 2023 r. od godz. 9:30 do 14:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy ulicy Towarnickiego 3A.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko oraz tytuł szkolenia) na adres: i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub telefonicznie pod numer 17 747 64 88/82.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy. 

Szkolenie poprowadzą pracownicy Biura Informacji o Funduszach Europejskich oraz Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach szkolenia będzie możliwość zadawania pytań.

Program szkolenia dostępny jest pod linkiem: program szkolenia

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

29.06.2023   ferpnfue


Scroll top