Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Spotkanie monitorujące PDE

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

ferpnfue

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Spotkanie monitorujące PDE

2023-09-20
Spotkanie monitorujące PDE

Podsumowanie Projektu.

Obecność Doradców Energetycznych z całej Polski.

logotypy


Scroll top