Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Szkolenie warsztatowe - Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Szkolenie warsztatowe - Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

2023-11-10
Szkolenie warsztatowe - Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie warsztatowe pn. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Szkolenie odbędzie się w czterech terminach:

10 listopada 2023 r. Rzeszów - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów (Aula drugie piętro)

23 listopada 2023 r. Tarnobrzeg - Tarnobrzeski Park Przemysłowo Technologiczny, al. Warszawska 227B, 39-400 Tarnobrzeg

13 grudnia 2023 r. – Przemyśl - Urząd Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

15 grudnia 2023 r. – Krosno - Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno

 

Szkolenie warsztatowe skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego obsługujących punkty konsultacyjno-informacyjne Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest na adres mailowy, który został podany w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach do trzech dni przed spotkaniem. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, oraz sprawną obsługę szkolenia.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zapisy będą trwać do wyczerpania puli wolnych miejsc w każdym wyznaczonym terminie. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc w wybranym terminie prosimy o rejestrację na inny termin.

 

Temat szkolenia: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Terminy szkoleń: 10 i 23 listopada oraz 13 i 15 grudnia 2023 r.

Szkolenia odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00

 

Program spotkań:

9:00 – 9:15 Partnerstwo Publiczno-Prywatne – nowa usługa.Przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

9:15 – 10:00 Porozumienia z gminami dotyczące promocji i realizacji programu w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Zmiany w porozumieniach w okresie realizacji programu 2023/2024. Rozliczenia porozumień z gminami.

10:00 – 13:30 Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Na co można otrzymać dofinansowanie – zakres przedsięwzięcia. Przerwa. Kompleksowa termomodernizacja. Najczęstsze powody decyzji negatywnych. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie i o płatność. Przerwa. Prefinansowanie, zasady rozliczania inwestycji, aneksowanie umów.

13:30 – 14:00 Pytania i odpowiedzi

 

Organizator spotkania:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, 17 747 64 88

e-mail: 

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top