Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej

2024-09-30
Edukacja ekologiczna uczniów w szkole podstawowej

Przeprowadzenie lekcji edukacyjnej dotyczącej podnoszenia świadomości dzieci i młodzieży z zakresu zmian klimatycznych i ochrony klimatu.

Zajęcia poprowadzą Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top