Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Warsztaty szkoleniowe dotyczące Programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW Wrocław - Legnica

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Warsztaty szkoleniowe dotyczące Programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW Wrocław - Legnica

2019-05-16
Warsztaty szkoleniowe dotyczące Programu „Czyste powietrze” WFOŚiGW Wrocław - Legnica

Szkolenia z programu Czyste Powietrze dla samorządowców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu rozpoczyna cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla pracowników gmin i powiatów dotyczących Programu „Czyste Powietrze”. Celem spotkań jest m.in. przybliżenie aspektów technicznych realizowanych zadań w ramach Programu oraz zasad prawidłowego wypełniania wniosków. Warsztaty pomogą samorządowcom skutecznie informować Dolnoślązaków o możliwościach pozyskania wsparcia z Programu "Czyste Powietrze". Mieszkańcy niejednokrotnie kierują swoje pierwsze kroki do instytucji samorządowych po informacje o zasadach tego Programu. Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają pracownicy samorządowi z danej gminy/powiatu, na terenie których jest organizowane spotkanie. Jednak po wcześniejszym uzgodnieniu, w miarę posiadania wolnych miejsc, będzie istniała także możliwość udziału samorządowców spoza tych terenów. W przypadku dużego zainteresowania WFOŚiGW we Wrocławiu przewiduje możliwość przeprowadzenia warsztatów w dodatkowych terminach, o których będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. Warsztaty poprowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW we Wrocławiu. Terminy i miejsca szkoleń w załączonej tabeli.

https://wfosigw.wroclaw.pl/files/news_pl/1460_lista-warsztatow-dla-gmin.xlsx

 

Źródło: https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1487,szkolenia-z-programu-czyste-powietrze-dla-samorzadowcow

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top