Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Szkolenie energetyków gminnych organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Szkolenie energetyków gminnych organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach

2019-01-17 - 2019-01-18
Szkolenie energetyków gminnych organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach

Skorzystaj ze szkolenia: Więcej informacji

logotypy


Scroll top