Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Cykliczne spotkania informacyjne - „W kierunku transformacji energetycznej gmin”

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

You are on the Energy Consultancy Project page

Choose your region to view information selected for you.
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Cykliczne spotkania informacyjne - „W kierunku transformacji energetycznej gmin”

2023-04-13
 Cykliczne spotkania informacyjne - „W kierunku transformacji energetycznej gmin”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Doradcami Energetycznymi pt. „W kierunku transformacji energetycznej gmin”.

Podczas prezentacji omówione zostaną środki oraz  instrumenty wsparcia w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, które pozostają w gestii samorządów. Podpowiemy, gdzie szukać źródeł finansowania i do których instytucji zwrócić się o pomoc w zakresie wdrażania planów transformacji czy też wsparcia technicznego dla JST.

Na koniec, jedna z mazowieckich gmin opowie o swoich doświadczeniach w tym zakresie.

Webinar poprowadzą Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Spotkanie rozpocznie się 13 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00.

Link do rejestracji

Zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych!

FB

Instagram

Twitter

Projekt Doradztwa Energetycznego

Youtube

Doradcy Energetyczni NFOŚiGW w Warszawie oraz Doradcy Energetyczni Partnerów:WFOŚiGW w Białymstoku, WFOŚiGW w Gdańsku, WFOŚiGW w Katowicach, WFOŚiGW w Kielcach, WFOŚiGW w Krakowie, WFOŚiGW w Łodzi, WFOŚiGW w Olsztynie, WFOŚiGW w Opolu, WFOŚiGW w Poznaniu, WFOŚiGW w Rzeszowie, WFOŚiGW w Szczecinie, WFOŚiGW w Toruniu, WFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Zielonej Górze, WFOŚiGW we Wrocławiu, Województwo Lubelskie (UMWL)

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Scroll top