Rejestracja - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
Minimalne wymagania — Znaki: 8, Liczby: 1, Wielkie znaki: 1

i. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez portal jest NFOŚIGW.

ii. Wykonawca zapewni zamawiającemu pełny dostęp do gromadzonych danych osobowych.

iii. Bezpieczeństwo platformy musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) i ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.

iv. Przed zarejestrowaniem się, beneficjent winien zaakceptować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (warunek rejestracji). Beneficjent wyraża zgodę na powyższe w formie oświadczenia jak poniżej lub innej uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 3A  w zakresie: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu, w zakresie funkcji jakie są dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NFOŚIGW z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 3A;

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ; Inspektor Ochrony Danych udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia usług na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO;

d. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą NFOŚiGW.;

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Umowy, tj. do 31 grudnia 2024 roku;

f. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

Regulamin
Anuluj

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry