Rejestracja - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

ferpnfue

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

i. Administratorem danych osobowych zgromadzonych przez portal jest NFOŚIGW.

ii. Wykonawca zapewni zamawiającemu pełny dostęp do gromadzonych danych osobowych.

iii. Bezpieczeństwo platformy musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) i ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.

iv. Przed zarejestrowaniem się, beneficjent winien zaakceptować oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (warunek rejestracji). Beneficjent wyraża zgodę na powyższe w formie oświadczenia jak poniżej lub innej uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 3A  w zakresie: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z Portalu, w zakresie funkcji jakie są dostępne dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NFOŚIGW z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Konstruktorskiej 3A;

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ; Inspektor Ochrony Danych udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia usług na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz RODO;

d. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą NFOŚiGW.;

e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Umowy, tj. do 31 grudnia 2024 roku;

f. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

g. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług dostępnych dla zarejestrowanych użytkowników.

(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
Anuluj

logotypy


Przewiń do góry