Regulamin newsletter - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
introimage

Newsletter - regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, danych osobowych w celu subskrypcji usługi Newsletter zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz na otrzymywanie od Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorskiej 3a, 02-673 Warszawa.

Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na podany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: .

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, w tym zakresie dane będą wykorzystywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji usługi Newsletter lub odwołania zgody.

Administrator zastrzega możliwość udostępnienia Państwa danych osobowych podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, w tym m. in. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z obsługą Portalu www.nfosigw.gov.pl

W odniesieniu do danych osobowych, posiadają Państwo następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do cofnięcia zgody,
  6. prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która znajduje się tutaj.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry