BIAŁOGARDZKI KLASTER ENERGII - Projekt Doradztwa Energetycznego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

BIAŁOGARDZKI KLASTER ENERGII

Nazwa Partnera Projektu:

WFOŚiGW w Szczecinie

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

Województwo: 

zachodniopomorskie

Ramy czasowe wdrożenia:

WSPARCIE ROZPOCZĘTO DNIA 03-10-2017, WSÓŁPRACA I WSPARCIE PROWADZONE JEST W DALSZYM CIĄGU

Redukcja CO2  [Mg/rok]:

Nie dotyczy - Kampania informacyjno-promocyjna klastrów energii

Produkcja energii z oze [MWh/rok]:

Nie dotyczy - Kampania informacyjno-promocyjna klastrów energii

Koszt wdrożenia []:

Nie dotyczy - Kampania informacyjno-promocyjna klastrów energii

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Środki własne koordynatora klastra energii

Kategoria:

KLASTRY Energii

Opis:

 

Do udziału w Klastrze Energii zostały zaproszone następujące samorządy: powiat białogardzki, miasto Białogard, gmina: Białogard, uczelnie wyższe (AGH, Politechnika Poznańska), podmioty sfery badawczo-rozwojowej (CBR KZ SA, Inkubator Słupsk), przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych technologii, Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, elektroenergetyki i energii z OZE (ZEC, EcoBeaver, Contino Białogard), przedsiębiorstwa komunalne (RWiK), podmioty będące największymi odbiorcami ciepła i energii elektrycznej w Białogardzie (Inwest Park, BSM, BTBS, Szpital, KPPD).  

Na terenie objętym klastrem głównym źródłem energii jest kogeneracja składająca się z 3 bloków o mocy 1,5 MW każdy oraz OZE w postaci elektrowni wiatrowej na Górze Kościernickiej, o mocy 2,5 MW.

Dobiegła końca budowa sieci dystrybucyjnej 15 kV będącej własnością ZEC Białogard o dł. 11 km która umożliwi przesył energii bez udziału OSD.

 Uruchomiony został system Smart Energy i sukcesywnie będzie rozwijany w następnych latach. Prowadzone będą prace nad magazynowaniem energii oraz wykorzystaniem samochodów elektrycznych.

Zapotrzebowanie BKE na energię elektryczną to 72 900 MWh docelowo produkcja ma wynieść 60 800 MWh.

W wyniku kampanii promocyjnej zaproszone podmioty przyłączyły się do BKE, który oprócz certyfikatu dla pilotażowych klastrów energii uzyskał jako jeden z dziesięciu najlepszych klastrów w Polsce wyróżnienie z Ministerstwa Energii.

WSPARCIE DORADCów:

Wsparcie Doradców polegało na:

· Doradca energetyczny uczestniczył podczas kampanii informacyjno-promocyjnej, jako przedstawiciel WFOŚiGW w Szczecinie udzielając wsparcia podczas promocji idei klastrów energii oraz kogeneracji w ramach Programu Doradztwa Energetycznego;

· Wystąpieniu na Radzie Powiatu Białogardzkiego jako reprezentant zewnętrznej instytucji (DE - WFOŚiGW w Szczecinie) w celu przedstawienia zalet technologii Kogeneracji oraz korzyści z zawiązania klastra energii dla jednostek samorządu terytorialnego oraz radnych powiatu białogardzkiego mających podjąć decyzje o wstąpieniu do klastra.

ZDJĘCIA:

Źródło: materiały prasowe

Art. Z lokalnej prasy

Przydatne linki

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBCzoLsAabs

http://bke.energy/ 

FENIKS RP UE PDE RGB 1 1


Przewiń do góry