Wykorzystanie lokalnych surowców energetycznych- biomasy do produkcji c.w.u. oraz c.o. w oparciu o kocioł na zrębki - Projekt Doradztwa Energetycznego

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.
Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

Wykorzystanie lokalnych surowców energetycznych- biomasy do produkcji c.w.u. oraz c.o. w oparciu o kocioł na zrębki

Nazwa Partnera Projektu:

WFOŚiGW w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

Województwo: 

 PODKARPACKIE

Ramy czasowe wdrożenia:

2018

Redukcja CO2

[Mg/rok]:

6 [Mg/rok]

Redukcja zużycia energii [MWh/rok]:

NIe dotyczy

Produkcja energii z oze [MWh/rok]:

18 [MWh /rok]

Koszt wdrożenia [zł netto]:

16 000,00 ZŁ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

ŚRODKI WŁASNE

Kategoria:

Wytwarzanie, przesył, rozdział i ograniczenie strat energii

Opis:

 

Dobra praktyka dotyczy wykorzystania kotła na biomasę o nominalnej mocy 22 kW do przygotowania c.w.u. oraz c.o. w budynku jednorodzinnym o powierzchni 150 m2 zamieszkałym przez 4 osoby. Kocioł opalany zrębkami drzew liściastych spełnia wymagania 5 klasy oraz ekoprojektu.

Wspracie doradców:

Wsparcie Doradców polegało na:

przedstawieniu możliwości finansowania wymiany kotłów dostępnych
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego - Poddziałanie 3.3.1, Poddziałanie 3.3.2 oraz WFOŚiGW w Rzeszowie - Program „Przyjazny Dom”,

przedstawieniu wymogów jakie powinny spełniać kotły na paliwo stałe, dla których można ubiegać się o dofinansowanie w ramach obecnie funkcjonujących programów – spełnienie wymagań dla kotłów klasy 5,

przedstawieniu wymogów dla kotłów jakie będą obowiązywać w przyszłości – spełnienie wymagań ekoprojektu,

poinformowaniu o konieczności potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań dla kotłów przez uzyskanie stosownych certyfikatów wydawanych przez jednostki akredytowane.

Projekt pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

logotypy

Przewiń do góry