Wydarzenia - Projekt Doradztwa Energetycznego - Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Regulamin.

Znajdujesz się na stronie Projektu Doradztwa Energetycznego

Wybierz region, z którego jesteś, w celu wyświetlenia informacji specjalnie dla Ciebie
Logotypy
Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” to projekt realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju.

Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze

2018-11-26
Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze

Konferencja odbyła się 26 listopada 2018 w Świdnicy w ramach ogólnopolskiego projektu systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przy współpracy z Duszpasterstwem Parlamentarzystów i Samorządowców Diecezji Świdnickiej.

Ciepło przywitał wszystkich zgromadzonych uczestników konferencji Jego Ekscelencja ks. biskup Ignacy Dec, Ordynariusz Diecezji Świdnickiej i życzył zgromadzonym nie tylko owocnych obrad na gościnnej Ziemi Świdnickiej, ale także dobrych decyzji i wniosków z niej wypływających. Następnie wydarzenie pod hasłem  „Efektywność energetyczna i OZE oferta finansowa i wsparcie doradcze” otworzył Pan Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który przedstawił zaangażowanie Narodowego Funduszu na przestrzeni ostatnich lat na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki i walki ze smogiem na terenie województwa dolnośląskiego. Pan Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz podziękował za liczne przybycie oraz zadeklarował wszelką pomoc merytoryczną potencjalnym beneficjentom w zakresie omawianej problematyki.

Spotkanie zgromadziło ponad 90 uczestników, wśród nich przedstawicieli Urzędu Miasta Świdnicy, samorządowców z okolicznych miast, burmistrzów i wójtów, duchowieństwa z diecezji świdnickiej oraz przedsiębiorców sektora energetycznego i dystrybutorów ciepła.

Prezentacja Pani Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego – Anny Trudzik omówiła główne cele i działania ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, prezentując najnowsze wyniki projektu.

Następnie doradcy energetyczni z WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawili ofertę nieodpłatnych szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych oraz zaprezentowali jeden z głównych założeń projektu, czyli źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej  i odnawialnych źródeł energii.

Następnie zaproszeni goście z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej przedstawili ofertę finansowania przedsiębiorstw w zakresie EE.

Po krótkiej przerwie głos zabrał Pan Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska i przedstawił rolę audytów energetycznych w termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i sakralnych.

Ostatnim punktem programu konferencji była prelekcja o poprawie jakości powietrza w temacie zmniejszenie zużycia energii w budownictwie przestawiona przez pracowników WFOŚiGW we Wrocławiu, stanowiących ważną grupę doradczą w zakresie efektywności energetycznej.

Na zakończenie konferencji, uczestnicy wzięli udział w dyskusji i indywidualnych konsultacjach z prelegentami.

Wystąpienie Pana Prezesa NFOŚiGW Kazimierza KujdyWystąpienie JE bp Ignacego DecaWystąpienie Pani Kierownik PDE Anny Trudzik 2Wystąpienie Pani Kierownik PDE Anny Trudzik 1Uczestnicy konferencji

logotypy


Przewiń do góry